Dilluns a Divendres:

9 a 13h i de 15 a 17h

Dos de Maig, 249

08013 Barcelona

932 463 200

vedrunaimmaculadabcn@vedruna.cat

Projectes d’escola

PROJECTES D'ESCOLA

Chromecamp Vedruna Catalunya

Des de la fundació Vedruna Catalunya, aquest any s’ha arrancat una iniciativa per a que els alumnes dels diferents centres puguin mostrar la seva feina en l’àmbit TAC. Aquesta serà una trobada on els alumnes podran ensenyar per un dia als diferents mestres que s’acostin a escolatar-los. La trobada s’efectuarà el dia 16 de març.

Conveni Vedruna-Catalunya amb Sant Joan de Déu

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, ?per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.
Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

Racó de Sostenibilitat

Aquest és el SITE  de Sostenibilitat de la nostra escola on podreu trobar, ben explicades i detallades, les petites accions que es treballen amb els alumnes per tal de sensibilitzar-los cap a un món més just i sostenible

Aprenentatge-servei

Donació de sang: Els participants aprenen sobre la sang, la donació i aspectes de comunicació, alhora que duen a terme un servei de promoció de la salut en el seu entorn més proper.

Programa Salut i Escola

El centre educatiu, com a espai natural per a l’aprenentatge, l’educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es poden manifestar els signes d’alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda i intervenció adequada.
El programa “PSiE” busca, mitjançant la Consulta Oberta (professional d’infermeria desplaçat periòdicament al centre docent), afavorir accessibilitat de cara a la prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.

vedrunaimmaculada139

Entorns virtuals d’aprenentatge (Google apps, …)

Els entorns virtuals d’aprenentatge són espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquests entorns contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:
· Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria.
· Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions…) i activitats diverses en el nostre entorn d’aprenentatge.

Robòtica Educativa

La Robòtica Educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinar que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.
L’aprenentatge amb robòtica educativa és interdisciplinar perquè amb ella es treballen de manera simultània diferents àrees. Tot i que no són les úniques, s’acostumen a identificar les anomenades disciplines STEAM: ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. Val la pena fer èmfasi en l’incorporació de l’art com a aspecte clau per generar innovació i creativitat en els processos.
Així mateix, la robòtica educativa possibilita treballar competències, actituds i comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, la tolerància a la frustració o l’autosuperació.

Projecte Chromebooks

Fa molts anys que a l’escola apostem per les noves tecnologies i les necessitats educatives i la velocitat de les noves tecnologies augmenten i calia incrementar el número d’ordinadors a l’escola.

Projecte Auxiliar de Conversa

Un projecte dissenyat per millorar les habilitats orals dels estudiants en anglès, amb la col·laboració d’auxiliars de conversa nadius anglesos.

Assessorament psicopedagògic

Un equip de professionals de la psicologia i pedagogia orienten als alumnes i les famílies que precisen aquest servei a criteri dels mestres i professors.
L’equip de l’escola es coordina amb els serveis educatius que el Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona posen a l’avast de l’escola.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.