Dilluns a Divendres:

9 a 13h i de 15 a 17h

Dos de Maig, 249

08013 Barcelona

932 463 200

vedrunaimmaculadabcn@vedruna.cat

Projectes d’escola

PROJECTES D'ESCOLA

Robòtica Educativa

La Robòtica Educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinar que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.
L’aprenentatge amb robòtica educativa és interdisciplinar perquè amb ella es treballen de manera simultània diferents àrees. Tot i que no són les úniques, s’acostumen a identificar les anomenades disciplines STEAM: ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. Val la pena fer èmfasi en l’incorporació de l’art com a aspecte clau per generar innovació i creativitat en els processos.
Així mateix, la robòtica educativa possibilita treballar competències, actituds i comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, la tolerància a la frustració o l’autosuperació.

Batxillerat Dual

El Batxillerat Dual (Dual Diploma en anglès) és un programa d’estudis creat per Academica Corporation que ofereix la possibilitat d’obtenir dues titulacions alhora: el batxillerat del país d’origen de l’alumne, de manera presencial, i l’American High School Diploma, en modalitat online. Aquest programa es desenvolupa 100% en anglès i es pot començar a 2n, 3r o 4t d’ESO. És l’equivalent a una activitat extraescolar que comporta una dedicació entre 3 i 5 hores setmanals, depenent del nivell d’anglès inicial i del curs escolar en què es comenci. Quan acaba l’escolarització al nostre centre, l’alumnat pot continuar fent el programa Dual vinculat a Vedruna Immaculada BCN o al centre on continuï els seus estudis. És una bona oportunitat per assolir un alt nivell competencial en llengua anglesa, augmentar el grau d’autonomia i la iniciativa en l’aprenentatge i obtenir una titulació que els pot obrir portes en situacions futures.

Racó de Sostenibilitat

Aquest és el SITE  de Sostenibilitat de la nostra escola on podreu trobar, ben explicades i detallades, les petites accions que es treballen amb els alumnes per tal de sensibilitzar-los cap a un món més just i sostenible

Projecte Famílies-Escola

Projecte Famílies-Escola
Aquest projecte neix de la demanda de les famílies per poder participar més activament de la vida escolar dels seus fills i filles.
Els espais de trobada inclouen des del protagonista de la setmana d’I3, l’acompanyament de les entrades i sortides a les aules d’Educació Infantil, les col·laboracions de les famílies dins les aules i les xerrades temàtiques, fora de l’horari escolar, amb mestres i especialistes en la matèria (Berenars educatius).
vedrunaimmaculada139

Entorns virtuals d’aprenentatge (Google apps, …)

Els entorns virtuals d’aprenentatge són espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquests entorns contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:
· Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria.
· Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions…) i activitats diverses en el nostre entorn d’aprenentatge.

Projecte Chromebooks

Fa molts anys que a l’escola apostem per les noves tecnologies i les necessitats educatives i la velocitat de les noves tecnologies augmenten i calia incrementar el número d’ordinadors a l’escola.

Projecte Auxiliar de Conversa

Un projecte dissenyat per millorar les habilitats orals dels estudiants en anglès, amb la col·laboració d’auxiliars de conversa nadius anglesos.
Aquest projecte ens permet desdoblar grups i dur a terme les activitats d’aula anomenades “Let’s Speak/Let’s Write”, per treballar específicament l’expressió oral i l’expressió escrita en grups reduïts i permetre una millor adaptació a les necessitats de cada alumne.

Assessorament psicopedagògic

Un equip de professionals de la psicologia i pedagogia orienten als alumnes i les famílies que precisen aquest servei a criteri dels mestres i professors.
L’equip de l’escola es coordina amb els serveis educatius que el Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona posen a l’avast de l’escola.

Conveni Vedruna-Catalunya amb Sant Joan de Déu

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.
Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

Aprenentatge-servei

Col·laboració amb el casal d’avis de Sant Martí: els alumnes de 4t d’ESO fan de professors alguns dies als voluntaris del casal d’avis, ensenyant-les el funcionament del seu mòbil o ordinador. Cap a final de curs, voluntaris del casal, venen a l’escola a explicar, dins de la matèria de socials, la seva experiència a la guerra civil i postguerra.

Projecte de mediació, gestió de conflictes a l'aula

“Els petits mediadors – Creixent amb mediació” són tallers trimestrals a 4t, 5è i 6è, dinamitzats per una mediadora externa al centre, per aprendre i millorar en la gestió dels conflictes a través de jocs, role-play, contes i moltes altres dinàmiques.

La idea del projecte és prevenir o controlar els conflictes que es donen en els grups, proveir d’eines als alumnes i mestres per aconseguir una millor convivència. Els conflictes són inevitables, però la formació dona molt poder per afrontar-los de la millor forma.

El projecte “Els petits mediadors” ha rebut dos premis aquest any, un dels premis ADR justícia 22 i el premi al projecte més innovador, ambdós amb relació a la mediació.

Programa Salut i Escola

El centre educatiu, com a espai natural per a l’aprenentatge, l’educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es poden manifestar els signes d’alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda i intervenció adequada.
El programa “PSiE” busca, mitjançant la Consulta Oberta (professional d’infermeria desplaçat periòdicament al centre docent), afavorir accessibilitat de cara a la prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website