Dilluns a Divendres:

9 a 13h i de 15 a 17h

Dos de Maig, 249

08013 Barcelona

932 463 200

vedrunaimmaculadabcn@vedruna.cat

Funcionament del Centre

FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC)

Conjunt d’acords i normatives que determinen l’estructura organitzativa del centre i que tenen per finalitat fer possible el dia a dia del centre, el treball educatiu i la gestió per assolir els objectius i criteris propis del Projecte Educatiu.

Assegurança escolar

Des de fa anys l’AMPA va decidir, i el Consell escolar va aprobar, que l’assegurança de l’escola cobria els següents aspectes:

Responsabilitat Civil: Activitats escolars i culturals organitzades pel centre i/o AMPA.Conducta dels alumnes entre ells i a altres persones
Us d’edificis i instal·lacions, intoxicacions, incendi i explosió
Accidents: Assegurança no obligatòria que inclou cobertura denntal i d’ulleres, tan per les activitats que es duen a terme a l’escola, com en les sortides escolars i les colònies.
Orfandat: Pagament d’estudis en cas de mort o invalidesa del primer tutor de l’alumne/a

L’import de l’assegurança es paga mensualment en el rebut escolar.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website