Dilluns a Divendres:

9 a 13h i de 15 a 17h

Dos de Maig, 249

08013 Barcelona

932 463 200

vedrunaimmaculadabcn@vedruna.cat

Educació secundària

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I FORMACIÓ

(DE 12 A 16 ANYS)

Mobilitzant els recursos personals

La finalitat de l’educació secundària obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat que els ha tocat viure. A més de desenvolupar els coneixements, capacitats, habilitats i actituds necessaris, els nois i les noies han d’aprendre a mobilitzar tots aquests recursos personals per assolir la realització personal i esdevenir així persones responsables, autònomes i integrades socialment, per exercir la ciutadania activa i de desenvolupar un aprenentatge permanent al llarg de la vida.

La finalitat central de cadascuna de les matèries curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques, tot tenint en compte que cadascuna de les matèries contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s’assolirà com a conseqüència del treball en distintes matèries.

image-5

Oferim la matèria optativa de Llengua Alemanya des de 1r d’ESO fins a 4t (amb dedicació de 2 hores setmanals a 1r i 2n i 3 hores a 3r i 4t). El nivell d’alemany previst en finalitzar l’ESO els alumnes que l’hagin cursat els quatre anys es preveu que serà l’equivalent a un A2.

Incrementem l’activitat oral en llengua anglesa amb el suport d’una persona auxiliar de conversa. Participarà de les hores de classe de llengua anglesa 2 hores setmanals de cada alumne, i en totes les matèries optatives de llengua anglesa.

Oferim matèries optatives en llengua anglesa a 1r i 2n d’ESO perquè la majoria d’alumnes facin 4 hores setmanals d’anglès.

Oferim activitats d’intercanvi i estades a l’estranger: Durant el curs escolar, intercanvi amb una escola d’Alemanya, a Heidelberg a 3r d’ESO. A l’estiu, estades a Anglaterra per alumnes d’ESO (organitzades conjuntament amb la resta d’escoles Vedruna).

 

image2
image-8

La nostra escola va participar des del seu inici al projecte eduCAT 1×1, que implementava l’ús dels ordinadors a les aules de manera progressiva a les aules de secundària. L’escola ha mantingut la filosofia i els objectius del projecte: integrar les tecnologies de la informació i comunicació en l’aprenentatge, amb els eixos següents: un ordinador portàtil per alumne; connectivitat a les aules i projector interactiu i contingut educatiu digital.

El curs 2014-15 totes les escoles Vedruna de Catalunya hem iniciat una nova experiència: som pioneres en el projecte Google Education. Els alumnes de 1r d’ESO han adquirit un Chromebook, maquinari que permet la navegació web amb molta més agilitat, amb més rapidesa i menys problemes tècnics. Els netbooks s’utilitzen a la resta de cursos, on ja estaven implantats. Progressivament s’aniran integrant a tots els cursos les eines de Google Education, perfectament compatibles amb l’eina que continuem usant com a bàsica en molts aspectes organitzatius i acadèmics: la plataforma Clickedu, a la qual accedim mitjançant la pàgina web del centre. Les properes promocions que comencin la Secundària, ja formaran totes part del projecte Google Apps for Education.

2019-06-18 09.46.22_2

La nostra escola, des que es va programar la matèria de Treball de Recerca a 4t d’ESO, va iniciar la col·laboració amb l’entitat MAGMA recerca, de la qual ens vam fer socis i continuem sent-ne avui dia (http://www.magmarecerca.org/). Fruit d’aquesta col·laboració, que es visualitza amb l’assessorament setmanal al professorat i alumnat de la matèria, s’han anat obrint portes a molts alumnes i exalumnes de l’escola, especialment en la participació a congressos de recerca jove.

Fins ara, els nostres alumnes i exalumnes (amb treballs realitzats a la nostra escola) han participat a l’Exporecerca Jove que es celebra anualment a Barcelona, a congressos a Santander, Saragossa , Brasil i Cáceres.

Les activitats que programem en aquest àmbit són:

– Visita a Exporecerca Jove amb l’alumnat de 3r d’ESO, que farà recerca el curs següent, i podrà veure exalumnes de l’escola exposant els seus treball.

– Xerrades a càrrec d’exalumnes que expliquin la seva experiència quan feien 4t aquí l’escola i on han arribat a presentar el seu treball, així com també què han après.

– Publicació al bloc de secundària de la tasca que es fa en recerca.

– Dedicació d’una hora complementària a la recerca.

– Organització dell Certamen Vedruna Immaculada Recerca, coincidint amb la festa de l’AMPA per donar a conèixer els treballs realitzats i oferir la possibilitat de participar a congressos diversos (treballs premiats).

image-4

L’aprenentatge Servei és una proposta educativa per tal de combinar l’aprenentatge d’aspectes curriculars amb l’aplicació real en un servei a la comunitat.

Des de la matèria de tecnologia i l’activitat complementària d’Infomates (3r i 4t d’ESO) engeguem un projecte que tindrà dos grans eixos: voluntariat de classes d’informàtica a persones amb pocs coneixements, com a servei obert a famílies del centre, avis i persones properes a la comunitat educativa de l’escola i activitat col·laborativa amb alumnes d’Infantil i Primària.

És una activitat curricular i es tracta com a tal, i combina l’emprenedoria amb l’ educació en valors. Considerem que pot aportar molt en el desenvolupament personal de l’alumnat.

image-7

Les escoles Vedruna organitzen diverses activitats relacionades per als alumnes d’ESO en diversos àmbits. D’una banda, en l’àmbit d’aprenentatge de llengües estrangeres i d’altra en l’àmbit pastoral. Procurem donar-les a conèixer totes i participar-hi.

En l’àmbit de pastoral, l’oferta per als nostres alumnes s’adreça a 4t d’ESO, amb la trobada Més enllà de l’aula. És una trobada d’alumnes de 4t d’ESO de les diverses escoles Vedruna de Catalunya. També s’ofereixen tres dies de convivència a l’estiu, en ruta al Montseny. L’objectiu de totes aquestes activitats és afavorir el creixement personal, la descoberta d’un mateix, dels altres i dels valors que impregnen la proposta Vedruna.

image

Les accions més concretes per atendre l’alumnat de manera més individualitzada específiques del nostre centre són:

– Tres tutors per curs: les dues línies tenen tres tutors. Reduïm el nombre d’alumnes per tutor per atendre’ls millor, així com també les respectives famílies

– Grups flexibles a llengua catalana i matemàtiques

– Suport del Departament Psicopedagògic i la Comissió d’Atenció a la Diversitat

image-6_2

El programa Salut -Escola implica la coordinació amb els serveis de salut del barri, especialment amb el CAP, per tal de proposar accions orientades a la prevenció, orientació i oferta de recursos orientatius per als adolescents.

Es fan programes de prevenció (PASE: prevenció d’addiccions, CANVIS: adolescència, CANYES I PETES: drogodependències, PARLEM-NE, NO ET TALLIS: sexualitat i afectivitat), consulta oberta a càrrec de personal del CAP del barri i xerrades formatives d’aspectes de salut.

Cada curs es renova l’equip d’alumnes mediadors, que intervé en la gestió de conflictes sempre que hi hagi una petició acordada per les dues parts (alumnes i alguna vegada professorat). L’equip de mediadors es renova amb algunes de les persones que fan a 1r d’ESO l’optativa de Mediació.

Vols veure el que fan les/els alumnes de secundària de Vedruna Immaculada? Accedeix als blogs d’activitats!

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.