Dilluns a Divendres:

9 a 13h i de 15 a 17h

Dos de Maig, 249

08013 Barcelona

932 463 200

vedrunaimmaculadabcn@vedruna.cat

Altres projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

Conveni Vedruna-Catalunya amb Sant Joan de Déu

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, ?per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.
Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

Escoles + Sostenibles

Escoles + Sostenibles (abans Agenda 21 Escolar) és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l’entorn més immediat.

Aprenentatge-servei

Una proposta educativa per tal de combinar l’aprenentatge d’aspectes curriculars amb l’aplicació real en un servei a la comunitat. Donem continuïtat al projecte de la matèria l’activitat complementària d’Infomates (4t d’ESO) de voluntariat de classes d’informàtica i ús de noves tecnologies, com els telèfons mòbils, a persones amb pocs coneixements, com a servei obert a famílies del centre, avis i persones properes a la comunitat educativa de l’escola. És una activitat curricular i es tracta com a tal, però té la vessant d’emprenedoria i alhora educació en valors que considerem que pot aportar molt en el desenvolupament personal de l’alumnat. A 1r i 2n d’ESO es farà la col·laboració amb el Banc d’Aliments. I a 3r d’ESO col·laborem amb l’organització i difusió de la campanya de donació de sang a l’escola i també, a la matèria optativa de 3r d’ESO d’Emprenedoria s’oferirà la possibilitat d’elaborar un projecte que pugui contribuir a una millora en l’entorn proper.

Programa Salut i Escola

Cada dijous a l’hora de tutoria, una infermera del CAP ve a l’escola per resoldre dubtes de salut que puguin tenir els alumnes d’ESO:

Entorns virtuals d’aprenentatge (Google G-Suite)

Els entorns virtuals d’aprenentatge són espais de trobada i comunicació a Internet on té lloc l’ensenyament i l’aprenentatge. Aquests entorns contenen tot un seguit de funcionalitats que es poden utilitzar de manera coordinada:
· Funcionalitats de comunicació: fòrums, xats, missatgeria.
· Funcionalitats per facilitar l’aprenentatge: recursos (enllaços a fitxers o a pàgines web, presentacions…) i activitats diverses en el nostre entorn d’aprenentatge.

Robòtica Educativa

La Robòtica Educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinar que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.
L’aprenentatge amb robòtica educativa és interdisciplinar perquè amb ella es treballen de manera simultània diferents àrees. Tot i que no són les úniques, s’acostumen a identificar les anomenades disciplines STEAM: ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. Val la pena fer èmfasi en l’incorporació de l’art com a aspecte clau per generar innovació i creativitat en els processos.
Així mateix, la robòtica educativa possibilita treballar competències, actituds i comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, la tolerància a la frustració o l’autosuperació.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website