Equip psicopedagògic

El departament psicopedagògic ofereix suport i assessoraments a les persones vinculades a la formació i a la educació integral dels nostres alumnes.


Membres de l'equip psicopedagògic

 Representant de l'Equip Directiu

Psicopedagoga i representant del departament científic-tecnològic.

Psicòloga.

Mestre d'educació especial.

Logopeda, representant del departament de Llengua i membre de l'Equip Directiu.


Tasques

Proves col·lectives de detecció de dificultats en lectoescriptura  

Consciència fonològica amb l'objectiu de detectar alumnes amb dificultat en lectoescriptura  

Reversal : per valorar el grau de maduresa que té el nen per iniciar l'aprenentatge de la lectura

Actuacions individuals de detecció de dificultats generals

Exploracions logopèdiques.

Exploracions psicològiques i pedagògiques segons les característiques concretes de cada alumne.

Entrevistes puntuals amb alguns alumnes d'ESO i primària 

 

Relació amb professionals i serveis extenrs :Amb l'objectiu de compartir informació i unificar actuacions respecte als alumnes que reben atenció d'aquests serveis :

  • EAP (Eixample)
  • Treballadora social de l'EAP
  • CSMIJ (Clínic i Creu Roja)
  • EAIA (Clot).
  • Psicòlegs particulars

 

Entrevistes de suport i seguiment : Professors, famílies i alumnes.

Alumnes nouvinguts : Actuacions de suport a mestres i alumnes.
També et pot interessar...

Projecte Educatiu

  L'Escola Immaculada Vedruna és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya amb les etapes d'Educació Infantil, Primària i ESO. És un...

llegir més »

EscolaNova21

L'escola forma part del projecte Escola Nova XXI, per tal d'estar acompanyats al procés d'innovació que ja hem iniciat. Estem molt contents de fo...

llegir més »

Participació de les famílies

L'AMPA (Associació de Mares i Pares) és l'eina que ens permet col·laborar i participar en diferents escenaris, juntament amb l'escola, en el desenv...

llegir més »