Notícies

Els ambients d'aprenentatge d'Infantil

Aquest curs hem engegat els ambients d'aprenentatge a l'escola. L’escola ha de permetre que cada infant aprengui respectant el seu estil i les seves capacitats i que al mateix temps se li proporcionin experiències gratificants que estimulin totes les seves intel·ligències. Aquesta manera d’aprendre afavoreix el protagonisme de l’infant en el seu procés d’aprenentatge.

 Aquesta organització ens permet dissenyar i organitzar ambients d’aprenentatge que recullen els aspectes bàsics de les àrees d’Educació infantil, tot incidint en el desenvolupament de les capacitats.

Els ambients d’aprenentatge són ambients dissenyats per tal que els infants de P3, P4 i P5 juguin i experimentin lliurement tots junts, a partir d’uns materials que desperten la seva curiositat i els porten a gaudir plenament del seu instint natural de descoberta.