Notícies

Catalunya English UK per als nois i noies de l'ESO

Conscients de la importància de l'anglès en l'educació dels nostres alumnes, com en cursos anteriors des de Vedruna Catalunya es fa l'oferta d'activitats en anglès per als alumnes de les escoles Vedruna.
Tonem a ofertar el Catalunya English UK, per als nois i noies de l'ESO
Si esteu interessats/des en aquestaa activitat, ompliu la butlleta que heu rebut per correu electrònic ii entregueu-la a la porteria o l'administració del centre. Es faran reunions informatives per a totes les famílies interessades.
Els alumnes i les famílies que han participat en aquesta activitat han manifestat la seva satisfacció positiva. Estan molt ben organitzades i en tot moment els nois i noies estan ben atesos i viuen una bona immersió de llengua.