Notícies

REUNIONS DE PARES

E. Infantil i Cicle Mitjà de Primària: 15 setembre 19h 

Cicle Inicial i Cicle Superior de Primària: 16 setembre 19h 

ESO: 30 setembre 19h