Notícies

Consell escolar

Dilluns 13 d'octubre es va realitzar el Consell Escolar on es va aprovar el Pla Anual del curs actual.

Un cop aprovat pel consell escolar el Pla anual hem penjat els arxius a la pàgina web de l'escola:

 

http://www.immaculadabarcelona.org/contingut.php?id=171&cont=22