Notícies

Proves d'avaluació diagnòstica

Els alumnes de 3r d'ESO els propers dies 14, 15 i 16 d'octubre  faran les proves d'Avaluació Diagnòstica que es fan a tots els centres de Secundària de Catalunya. 

Aquestes proves serveixen per orientar l'escola i tenir un punt de referència per comparar els nostres resultats al llarg dels darrers cursos i amb els altres centres de Catalunya. És una eina que ens ajuda a orientar les programacions didàctiques dels cursos següents. S'avaluen continguts de competències bàsiques en català, castellà i matemàtiques. 

Els resultats es publiquen cada any a la pàgina web de l'escola i s'analitzen amb detall al Consell Escolar.

Podeu consultar més informació  d'aquestes proves en aquest enllaç