Projecte plurilingüe


Oferim la matèria optativa de Llengua Alemanya des de 1r d’ESO fins a 4t (amb dedicació de 2 hores setmanals a 1r i 2n i 3 hores a 3r i 4t). El nivell d’alemany previst en finalitzar l’ESO els alumnes que l’hagin cursat els quatre anys es preveu que serà l’equivalent a un A2.

 

Image result for bandera alemana

Incrementem l’activitat oral en llengua anglesa amb el suport d’una persona auxiliar de conversa. Participarà com a persona de suport a l’expressió oral a les classes d’AICLE, Science Lab, i d’nglès.

IMG_20161212_104158.jpg

sciencelab040.jpg


Oferim matèries optatives en llengua anglesa a 1r, 2n i 3r d’ESO perquè la majoria d’alumnes facin 4 o 5 hores setmanals d’anglès.

Oferim  activitats d’intercanvi i estades  a l’estranger: durant el curs escolar, intercanvi amb una escola d’Alemanya, a Heidelberg a 3r d’ESO. A l’estiu, estades a Anglaterra per alumnes d’ESO (organitzades conjuntament amb la resta d’escoles Vedruna).Image result for bandera inglaterra

 També et pot interessar...

Projecte Educatiu

  L'Escola Immaculada Vedruna és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya amb les etapes d'Educació Infantil, Primària i ESO. És un...

llegir més »

EscolaNova21

L'escola forma part del projecte Escola Nova XXI, per tal d'estar acompanyats al procés d'innovació que ja hem iniciat. Estem molt contents de fo...

llegir més »

Participació de les famílies

L'AMPA (Associació de Mares i Pares) és l'eina que ens permet col·laborar i participar en diferents escenaris, juntament amb l'escola, en el desenv...

llegir més »