InterCl@ssL’escola no s’atura en el seu objectiu d’ofertar millores en el sistema pedagògic i avaluatiu d’acord amb els temps que corren i seguint les directrius que sembla són les que projecten els centres educatius cap a la necessitat social d’un futur ja molt proper. En aquesta línia, des de l’ESO hem engegat un seguit de estratègies procedimentals i conceptuals donant un enfocament multidisciplinari. En diem InterCl@ss. El professorat s’organitza de forma interdisciplinar i aborda un tema acadèmic, donant-li un visionat més ampli que el que pot oferir des d’una sola matèria. Sumant-se així els coneixements de diferents professionals de l’ensenyament, i en més d’una ocasió afegint-hi la llengua anglesa com a llengua vehicular. Els alumnes treballen en format de grups petits seguint les pautes que organitzen el treball cooperatiu.
Ens proposem treballar les “4 c per a l’educació 21”: Pensament crític, Comunicació, Col·laboració i Creativitat mitjançant projectes interdisciplinaris. Els tastos d’aquest any estant resultant profitosos a ulls de l’alumnat, del professorat i de les famílies que l’han volgut valorar tot dient-hi la seva. Així per exemple hem pogut experimentar Mitologies treballades conjuntament des de les diferents àrees de llengua. I ben aviat es treballarà la història dels pobles d’Amèrica del Nord abans, durant i després de l’arribada dels europeus, i ho farem des de l’àrea de socials i l’àrea d’anglès. A cada curs i a cada trimestre hi ha programada una activitat Intercl@ss, un projecte que creix i va adquirint entitat.

 

 També et pot interessar...

Projecte Educatiu

  L'Escola Immaculada Vedruna és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya amb les etapes d'Educació Infantil, Primària i ESO. És un...

llegir més »

EscolaNova21

L'escola forma part del projecte Escola Nova XXI, per tal d'estar acompanyats al procés d'innovació que ja hem iniciat. Estem molt contents de fo...

llegir més »

Participació de les famílies

L'AMPA (Associació de Mares i Pares) és l'eina que ens permet col·laborar i participar en diferents escenaris, juntament amb l'escola, en el desenv...

llegir més »