Projecte Plurilingüe

L'aprenentatge de llengües estrangeres a l'escola

 

Per què? Cap a una societat global

En els darrers anys el món ha canviat en molts aspectes, les distàncies s’han escurçat i la mobilitat de persones entre països s’ha incrementat de manera vertiginosa. Segur que tots teniu familiars, amics o coneguts que han canviat de ciutat, de país o fins i tot de continent per raons de feina.

Les nostres aules també reben cada any alumnes provinents d’altres països per raons similars a les que explicàvem fa un moment. I d’altra banda, les possibilitats de viatjar, fer turisme per diversos indrets del món, conèixer paisatges, persones i realitats diverses s’amplia cada vegada més, així com també la rebuda de visitants a Barcelona. Tenim l’experiència prou evident a tocar de l’escola: la Sagrada Família, amb l’allau de visitants que dia rere dia trobem al nostre barri.

 

I l’escola què hi diu?

Davant el repte que ens proposa aquesta societat multicultural i multicanviant, l’escola fa anys que es prepara per millorar l’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres. I canalitza així, també, la petició de moltes famílies, que ja sigui a través de les reunions de preinscripció, sigui a través de l’AMPA o transmetent la seva inquietud als tutors, han fet arribar a l’escola el seu interès per conèixer com es porta a terme l’ensenyament de la llengua anglesa. Compartim, doncs, la visió que sentim constantment: “aprendre anglès avui dia és molt important”.

Com ho portem a terme?

  1. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

La formació dels darrers cursos ha estat encaminada a la millora de les competències en llengua anglesa del professorat, sobretot del que no és especialista en la matèria: formació en llengua anglesa (cursos on-line i presencials), formació específica en AICLE (formació presencial en Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres), formació en expressió oral (grups de conversa setmanal) i cursos monogràfics d’anglès per a docents.

 

  1. AUXILIARS DE CONVERSA

Són persones que tenen l’anglès com a llengua materna. Enguany és el quart curs que comptem amb el seu suport. Inicialment, entraven a les aules a l’hora de la matèria de llengua anglesa. Actualment, hem ampliat aquest suport a les experiències pilot d’AICLE. Així, al llarg de tota la jornada escolar hi ha dues persones (una a E. Primària i l’altra a E. Secundària) que dediquen la jornada escolar a reforçar l’expressió oral dels nostres alumnes i professorat. Podem comptar amb la seva presència a l’escola gràcies al suport de les famílies acollidores d’aquest programa, famílies que acullen durant uns mesos l’auxiliar de conversa a casa. De moment, el curs 2016-17 només tindrem una persona auxiliar, donat que no hi ha prou famílies que s’ofereixin per fer l’acollida.

 

  1. INCREMENT HORARI

La dedicació d’hores complementàries en llengua anglesa i de matèries optatives (a Secundària) és una realitat que s’aplica a l’escola des de fa més de deu anys. Garantim, així, que a la majoria de cursos hi hagi, com a mínim, una hora més de deidicació a la llengua anglesa addicional al que marca el currículum oficial.

E. INFANTIL

English

E. PRIMÀRIA- CICLE INICIAL

Story Telling

E. PRIMÀRIA- CICLE MITJÀ

Let’s write

E. PRIMÀRIA- CICLE SUPERIOR

Writing workshop

E. SECUNDÀRIA

English workshop

Theatre time

Laboratori d’idiomes

Breaking news

 

  1. EXPERIÈNCIES AICLE

Presentem una mostra d’experiències que portem a terme aquest curs. Aquesta mostra no pretén ser exhaustiva, n’hi haurà més al llarg del curs i està programat que encara n’hi hagi més en els propers anys.

E.INFANTIL: Singing English songs

C.INICIAL: Science

  1. MITJÀ: Phisical Education

SUPERIOR:  Lest’s do musical theatre

ESO: Science Laboratory

I altres llengües

La segona llengua estrangera que s’imparteix a l’escola a Secundària és l’alemany. L’oferta optativa es fa des dels 12 anys, a primer d’ESO, fins que s’acaba la Secundària. L’estudi de l’alemany inclou la possibilitat de participar a un intercanvi amb alumnes de Heidelberg. El nivell d’alemany previst en finalitzar l’ESO dels alumnes quel’hagin cursat els quatre anys és l’equivalent a un A2.

I en l’àmbit paraescolar?

Hi ha tot d’activitats que es porten a terme fora de l’horari escolar que complementen la tasca que es fa al centre. Durant el curs, les activitats extraescolars d’anglès, a càrrec d’Activa Extraescolars.

 A l’estiu, les colònies Primary Vedruna Summer CAmp i les estades Vedruna UK (amb famílies), organitzades per a totes les escoles Vedruna de Catalunya.

I a casa què podem fer?

L’actitud que mostreu davant l’aprenentatge de llengües pot ajudar a predisposar els vostres fills a aprendre noves llengües. És bo fomentar la curiositat i ampliar les possibilitats d’aprendre llengües en contextos no formals. Podem recórrer a les tecnologies: des de la televisió en versió original, enllaços de pàgines web (als blocs de l’escola en trobareu), aplicacions per a dispositius mòbils, oferir lectures en anglès (adequades al nivell i edat) o, encara millor, si podeu, cercar possibilitats de relacionar-se amb persones de parla anglesa (persona veïna, amiga, coneguda, cangur o acollir a casa una auxiliar de conversa o algun estudiant).  També et pot interessar...

Projecte Educatiu

  L'Escola Immaculada Vedruna és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya amb les etapes d'Educació Infantil, Primària i ESO. És un...

llegir més »

EscolaNova21

L'escola forma part del projecte Escola Nova XXI, per tal d'estar acompanyats al procés d'innovació que ja hem iniciat. Estem molt contents de fo...

llegir més »

Participació de les famílies

L'AMPA (Associació de Mares i Pares) és l'eina que ens permet col·laborar i participar en diferents escenaris, juntament amb l'escola, en el desenv...

llegir més »