Participació de les famílies

L'AMPA (Associació de Mares i Pares) és l'eina que ens permet col·laborar i participar en diferents escenaris, juntament amb l'escola, en el desenvolupament formatiu i personal del que tots nosaltres tenim en comú: els nostres fills. 

http://ampa.vedrunaimmaculada.cat/ 

Mitjançant l'associació podem: 
  • Relacionar-nos amb altres famílies, amb la direcció de l'escola i amb els mestres 
  • Proposar i participar en activitats internes a l'escola: reutilització dels llibres de text o bé amb l'entorn més proper el barri: Camí Escolar 
  • Col·laborar en la gestió de serveis (guarderies per les reunions) 
  • Fer propostes i rebre formació per a pares i mares en les Trobades d'educació 
  • Organitzar activitats lúdiques, culturals i esportives obertes a tots els membres de l'escola: recollida de joguines i llibres per Sant Jordi, cavalcada de reis, portes obertes, diada de bàsquet, festa de l'Ampa... 
 Les possibilitats de participació que tenim són diverses: 
  • Com associats a les assemblees: una al principi i una al final de curs 
  • Com a membre de la junta, vocal i comissionat/da, en la reunió mensual de seguiment del curs, juntament amb la direcció de l'escola 
  • Fent propostes i suggeriments a: 

 

 ampa@vedrunaimmaculada.cat 

 

  • Visitant la carpeta Ampa en l'espai “carpetes” - “carpeta pública” dins de l'intranet de l'escola on anirem penjant totes informacions relacionades amb l'associació 
  • Assistint i col·laborant en la preparació de les diferents activitats que es fan durant el curs 
Tot aquest seguit de punts són els que ens permeten poder estar presents a l'escola d'una manera activa i créixer conjuntament amb els nostres fills curs rere curs.
També et pot interessar...

Projecte Educatiu

  L'Escola Immaculada Vedruna és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya amb les etapes d'Educació Infantil, Primària i ESO. És un...

llegir més »

EscolaNova21

L'escola forma part del projecte Escola Nova XXI, per tal d'estar acompanyats al procés d'innovació que ja hem iniciat. Estem molt contents de fo...

llegir més »

Participació de les famílies

L'AMPA (Associació de Mares i Pares) és l'eina que ens permet col·laborar i participar en diferents escenaris, juntament amb l'escola, en el desenv...

llegir més »