Els estudiants i les estudiants

Al llarg de 52 anys l'escola va ser una escola bàsicament femenina, com totes les escoles Vedruna en els seus inicis. Hi ha constància que a la dècada dels 60 hi havia alguna aula de nens, però que quan es feien grans havien d'anar a escoles de nens. Més tard, seguint els signes del temps, varen començar la coeducació. Era cap a l'any 1980 i van començar als nivells de P3 i P4.  

Amb l'edificació de la part nova de l'escola, al lloc on hi havia la parròquia, va fer possible passar de tenir una línia a tenir-ne dues, amb la qual cosa, amb pocs anys es va duplicar el nombre d'alumnes.

Amb la LGE es va instaurar l'ensenyament obligatori fins als 14 anys. Les alumnes estaven al centre fins a 8è. d'EGB i després podien anar a la Formació Professional o al BUP.

Un cop duplicades totes les aules i quan ja havia sortit alguna promoció mixta, cap al 1996 es va posar en marxa la nova reforma (LOGSE) que va instaurar l'obligatorietat de l'ensenyament fins als 16 anys. Quan els alumnes surten de l'escola tenen dues sortides amb la titulació; poden fer Batxillerat o anar a la Formació Professional.
També et pot interessar...

Projecte Educatiu

  L'Escola Immaculada Vedruna és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya amb les etapes d'Educació Infantil, Primària i ESO. És un...

llegir més »

EscolaNova21

L'escola forma part del projecte Escola Nova XXI, per tal d'estar acompanyats al procés d'innovació que ja hem iniciat. Estem molt contents de fo...

llegir més »

Participació de les famílies

L'AMPA (Associació de Mares i Pares) és l'eina que ens permet col·laborar i participar en diferents escenaris, juntament amb l'escola, en el desenv...

llegir més »