Els estudis

Com en tots els centres Vedruna l'inici sorgeix per donar educació a les noies de les classes socials obreres, en un temps que no era habitual preocupar-se per aquestes tasques.  

Aquest fet, però no volia dir que no hagués d'estar preparat tot i demanar un munt de permisos i documents per posar en marxa un col·legi. Entre aquests documents n'hi havia de caire pedagògic,com són el reglament pel qual es regia el col·legi, el quadre d'assignatures i autors dels textos que s'havien d'utilitzar i l' horari per les classes , i també documents que eren permisos oficialscom per exemple el document d' inspecció de l'edifici o certificat de bona conducta de la Gna que havia de dirigir el Patronat entre altres documents oficials.

Es va començar amb alumnes diürnes i al cap d'un mes van començar les classes nocturnes. Aquestes eren totalment gratuïtes perquè estaven destinades a les noies que havien de treballar durant el dia. Les alumnes diürnes pagaven un preu ben reduït.

Al principi s'impartia el que es coneixia com cultura general amb la pretensió de dotar les alumnes dels coneixements adequats i formar-les en la religió cristiana. El diumenge també podien anar a l'escola i tenir una sessió de cinema o de teatre. Aquest estil va durar fins als anys 60, que van canviar els plans d'estudi. Sempre s'ha procurat seguir les línies modernes de l'ensenyament i en són prova totes les ex-alumnes, que manifesten la seva satisfacció, per l'educació rebuda, portant els seus fills i filles a la seva escola. També aporten reconeixement al centre les titulacions i el prestigi de moltes i molts ex-alumnes.

Als anys 60 també es va deixar de fer l'escola nocturna.

L'any 1970 entra en vigor la llei General d'Educació que dóna un cop de timó a l'educació a Espanya. També va aportar l'inici de les subvencions a centres com el nostre.

Amb la LODE (1985) es va iniciar el concert econòmic. L'escola va fer tots els passos necessaris per poder entrar en aquest nou finançament públic. Es tractava de fer una escola més assequible i propera al barri. L'educació infantil, per no ser obligatoria, va seguir sent subvencionada fins el curs 2004-2005, que es va inciar el concert per les aules de P3. El curs 2006-2007 l'escola tindrà totes les aules concertades.
També et pot interessar...

Projecte Educatiu

  L'Escola Immaculada Vedruna és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya amb les etapes d'Educació Infantil, Primària i ESO. És un...

llegir més »

EscolaNova21

L'escola forma part del projecte Escola Nova XXI, per tal d'estar acompanyats al procés d'innovació que ja hem iniciat. Estem molt contents de fo...

llegir més »

Participació de les famílies

L'AMPA (Associació de Mares i Pares) és l'eina que ens permet col·laborar i participar en diferents escenaris, juntament amb l'escola, en el desenv...

llegir més »