L'edifici

Quan les germanes varen començar al patronat van seguir amb les mateixes condicions que tenia la Sra. Roses. L'edifici era propietat dels Jesuïtes i constava del que és el xamfrà de Mallorca fins al que ara és la part nova de l'escola, on abans hi havia la Parròquia de Sant Ignasi.

L'església de Sant Ignasi feia la funció de Capella de la comunitat de les Germanes. El 1942 el bisbe va demanar que temporalment, la capella passés a ser utilitzada com a parròquia del barri.

És des d'aleshores que la vida de l'escola discorre paral·lela a la de la parròquia.

Al 1964, i amb permís del bisbe, la congregació de les germanes Carmelites va comprar el terreny als “Padres Jesuïtes”. Terreny que incloïa el col·legi i la parròquia.

Degut a l'augment de població al barri, va augmentar molt la quantitat d'alumnes que venien al col·legi. Per aquesta raó, cap al 1968 es demana al bisbat la possibilitat de disposar del terreny que ocupa la parròquia i poder construir aules. Quan el bisbat troba una nova ubicació per la parròquia ja som al 1977 i es posa en marxa el projecte d'ampliació del col·legi. Al 1979 s'inaugura el nou edifici.

L'ampliació suposa poder doblar les aules, que es va començar a fer pel 1r. curs d'EGB.

Al juliol de 1982, per augmentar l'espai d'aules i espais del col·legi la comunitat de les germanes que fins aleshores havia viscut sempre a l'edifici de l'escola s'instal·la en uns pisos pròxims al col·legi. L'antiga clausura s'habilita també com espai del col·legi.

La reforma del sistema educatiu, que va impulsar la LOGSE , va suposar plantejar-se el tipus d'escola que volíem ser. La direcció d'aquell moment, junt amb la Congregació , van decidir ampliar l'escola per poder acollir els ensenyaments secundaris. Per aquesta raó va ser necessària una ampliació de l'edifici que va suposar afegir un pis més a l'edifici nou.
També et pot interessar...

Projecte Educatiu

  L'Escola Immaculada Vedruna és una escola concertada per la Generalitat de Catalunya amb les etapes d'Educació Infantil, Primària i ESO. És un...

llegir més »

EscolaNova21

L'escola forma part del projecte Escola Nova XXI, per tal d'estar acompanyats al procés d'innovació que ja hem iniciat. Estem molt contents de fo...

llegir més »

Participació de les famílies

L'AMPA (Associació de Mares i Pares) és l'eina que ens permet col·laborar i participar en diferents escenaris, juntament amb l'escola, en el desenv...

llegir més »